Sagt om böcker

19. feb, 2017

"Det är med god poesi som med kyssar. Möjligheterna är inte uttömda med ett försök. Man kan ta det igen från början."

Frans G Bengtsson
19. feb, 2017

"Han närde sin själ med boklig föda och släckte sin törst vid tankens källor"

Edvin Markham
19. feb, 2017

"Bokälskare blir så småningom boksamlare, man vill äga det som man har läst."

Jaroslaw iwaskiewicz
26. jan, 2016

"Läsning är för hjärnan vad gymnastik är för kroppen."

Sir Richard Steele
6. aug, 2015

"Strängt taget handlar alla böcker om läsaren."

Olle Hedberg